mang xa hoi, social game, game pokemon, doc co cuu kiem, game soha, anh hung tam quoc, game nuoi rong

  • o0o_mEo.3by_o0o
    Bạn tốt cốt ai nấy hốt =)~ * bạn thân thân ai nấy lo. =)~ * Mìg nói cho mấy fen nge =)~ * sống mà chĩ biết xạo l** làm ồn thiên hạ thôi thì sống làm cái con c** dì cho uổng cơm hao nước gạo =)~ * Đường đời lợt thì đừng có tự mà tô =)~ * Con người chứ đ** phãi con chó =)~ * Uống máo kinh như uống sìting =)~ * ăn l** tái đá chanh riết rồi sũa thanh quá rồi pãi k =)~ * Bạn bè tìng ngĩa đậm sâu =)~ * chơi w mấy fen mìg đ** suy tíh dì cho dù cđời mìg phía trước đc mua = máu =)~ * Trog khi có chiện mấy bạn đ** dám mỡ miệg ho 1 câu =)~ * Ừ =)~ * mấy bạn nói mìg đ** sốg đc =)~ * nhưng ít ra mìg bík sau này mìg chếc lên bàn thờ còn có nhang mà ăn =)~ * Còn mấy fen thì sao =)~ * chó táp đuôi =)~ * thứ cặn bã uf xã hội =)~ * chứ chó ăn theo đó hĩu k =)~ * Nói chứ đ** pãi dạy đời mấy bạn =)~ * mà đó là lẽ sốg =)~ * là sai lầm mìg từg mắc fãi =)~ * mìg đúg =)~ * mìg sẽ típ tục fát huy =)~ * mìg sai =)~ * mìg sẽ làm lại =)~ * đễ k tái diễn sự sai đó lần t2 đâu =)~ * À mà mìg cũg k fãi là diễn viên =)~ * có thễ diễn mọi thứ theo kịch bãn uf đạo diễn đưa ra =)~ * k thễ dừa khóc có thễ cười ngay đc =)~ * Con ng mà =)~ * đâu fãi con thú =)~ * Mìg đ** = ai nhưg mún đưa mìg dô thế thì zìa học thêm khoá nữa ih haz =)~ * Csốg đ** ai học đc chữ ngờ =)~ * nuôi chó r` chó qay lại táp =)~ * Đi mà nhìn lên trời k cũg có ngày đạp cức à =)~ * Tao là tao =)~ * đìu khiễn trên đầu tao xin lỗi tụi m` đ** có cữa =)~ * Tao cũg k fãi chog chóg =)~ * gió chìu nào là theo chìu đó =)~ * Tao cũg k fãi chó =)~ * nên đừng chĩ t cách sũa thường ngày như tụi m đã thường làm =)~ * Nói íc hĩu nhìu =)~ * k hĩu tkì ckắc não tụi mày cko tró tka r =)~ * Fắn nkẹ ~ * NHnhe